Vorserie

Prototypen.  Auslieferung 420 001: 11.12.1969, 420 002: 08.01.1970, 420 003: 04.02.1970
Stand: 07.05.2018
420 001-0 go NN X 22.05.12 WMSth MAN/AEG (Gelöscht: ASS+C ratiopharm) Exponat des DB Museum Nürnberg
421 001-9 go NN X 22.05.12 WMSth MAN/AEG (Gelöscht: ASS+C ratiopharm) Exponat des DB Museum Nürnberg
420 501-9 go NN X 22.05.12 WMSth MAN/AEG (Gelöscht: ASS+C ratiopharm) Exponat des DB Museum Nürnberg
420 002-8 gb 4 26.09.97 WMSth MAN/BBC   Abgestellt; Museumsexponat (DMV) Inv.-Nr. 2006-338
421 002-7 gb 4 26.09.97 WMSth MAN/BBC   Abgestellt; Trier-Ehrang (verschrottet)
420 502-7 gb 4 26.09.97 WMSth MAN/BBC   Abgestellt; Trier-Ehrang (verschrottet)
420 003-6 gb NN X 23.07.99 WMSth MAN/SSW (Gelöscht: LBS) Auslieferung in grau / karminrot (gr); abgestellt Baar-Ebenhausen
421 003-5 gb NN X 23.07.99 WMSth MAN/SSW (Gelöscht: LBS) Auslieferung in grau / karminrot (gr); abgestellt »Baar-Ebenhausen
420 503-5 gb NN X 23.07.99 WMSth MAN/SSW (Gelöscht: LBS) Auslieferung in grau / karminrot (gr); abgestellt »Baar-Ebenhausen